‘Mest’ is de verzamelnaam voor alle stoffen die kunstmatig worden toegevoegd om de grond te verbeteren. Mengmeststof wordt ook samengestelde kunstmest genoemd. Kunstmest betekent niet dat de bestanddelen niet organisch zijn. Een goede mengmeststof is het veelgebruikte N.P.K. 12-10-18. N.P.K. staat voor stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). 12, 10 en 18 zijn de bijbehorende percentages.

Stikstof, fosfor en kalium zijn voor planten belangrijke voedingsstoffen. Stikstof helpt de opbouw van plantencellen en de eiwitten die daarbij nodig zijn.

Fosfor zorgt onder andere voor een goede wortelontwikkeling. Vooral planten die zich nog moeten ontwikkelen en snel wortels aanmaken om water en voedsel te kunnen opnemen hebben behoefte aan fosfor.

Kalium zorgt voor stevige planten, een evenwichtige groei en een goede koolhydraathuishouding. De waterhuishouding is daarmee direct verbonden. Kalium reguleert de opname en het gebruik van water door de plant en zorgt dat zij economisch met het vocht omspringt.

Mengmeststof (N.P.K.)