Een compleet slot bestaat uit: slot, slotplaten, sluitplaat en schroeven. Een veiligheidsslot is een extra beveiligd slot. Hierbij hoort altijd een sluitkom die in het kozijn bevestigd wordt.

Compleet slot