Een slangwaterpas dient om zuiver horizontale metingen over grote afstanden te verrichten. Het kan o.a. bij het maken van bouwsels in de tuin van pas komen. Het bestaat uit een set van twee glaasjes (overigens van kunststof) met een cm/mm indeling; de erbij benodigde slang heeft nagenoeg iedereen wel in huis. De glaasjes worden op beide uiteinden van de slang geplaatst. Door deze met water te vullen, kan vanuit het ene punt (waar het uiteinde van de slang bij voorkeur provisorisch vastgezet wordt) een waterpaslijn naar een vele meters gelegen punt worden uitgezet.

Het slangwaterpas werkt over afstanden boven 10 m nauwkeuriger dan welk andere waterpas ook. De werking ervan is gebaseerd op de wet van de communicerende vaten.