Een grasmaaier is een met de hand bediende of motorisch aangedreven machine om gras te maaien. Voor kleine gazons is een handbediende maaier voldoende; door de machine voort te duwen worden de enigszins spiraalvormig opgestelde messen in de zgn. messenkooi via een versnellins mechanisme aan het draaien gebracht. De snijhoogte is instelbaar. Voor grote gazons worden de zgn. motormaaiers gebruikt; er zijn op een benzinemotor en op een elektromotor werkende typen. Eerstgenoemde maaier types hebben het nadeel dat ze een hinderlijk geluid produceren; als praktisch bezwaar van de elektrische motormaaiers kan worden aangevoerd dat er met lange verlengkabels moet worden gewerkt.

Het resultaat van het werken met een grasmaaier hangt voor een belangrijk deel af van de zorg waarmee het grasveld is aangelegd; wanneer het niet goed vlak is, tekenen de onregelmatigheden in het oppervlak zich na elke maai beurt duidelijk af. Grind en andere harde voorwerpen in het gazon beschadigen de messen van de maaier. Het onderhoud van elk maaier type is natuurlijk van belang; in principe dient hij na elke maai beurt schoongemaakt te worden. Het smeren van bewegende delen moet volgens de gebruikers instructies worden uitgevoerd. Tijdens winterberging moet de machine (volkomen gereinigd, gesmeerd en ingevet) in een zo droog mogelijke ruimte worden geplaatst. Regelmatig slijpen van de messen is noodzakelijk. Maaien terwijl het gras nat is, werkt minder effectief dan tijdens een droge periode.

Graskantensnijders (handbediend of elektrisch) vallen ook onder het begrip ‘maaier’. Ze dienen om op voor de gewone maaier onbereikbare plaatsen, langs paden e.d. het gras te verwijderen. Vermijd het contact van de messen van een gewone grasmaaier met de randen van paden e.d.