Elektriciteit, draden verbinden (lassen), in lasdozen worden de verbindingen gemaakt tussen de verschillende draden. Bij het centraaldozensysteem bevinden de lassen zich in de centrale doos. Maar bij het installeren van bij voorbeeld een extra stopcontact en in woningen waar het oude lasdozensysteem nog aanwezig is, zullen ook op andere plaatsen verbindingen gemaakt moeten worden. Tot voor kort werden de lassen gemaakt met een lasdop. Op de in elkaar gedraaide draden werd een lasdop geschroefd.

Elektriciteit, draden verbinden (lassen)

Een nu gebruikelijke manier is het maken van lassen met een lasblokje: een kunststof blokje met openingen, waarin de draden kunnen worden vastgeklemd. Ze kunnen dan niet meer worden teruggetrokken. Tegenwoordig zijn er zelfs lasblokjes waarmee je soepele en massieve draden kunt verbindingen.

Elektriciteit, draden verbinden (lassen) 1

Een andere manier om een verbinding te maken is met behulp van een kroonsteentje. Deze bestaat uit een metalen busje met daarin een schroeije. Het geheel is bekleed met een kunststof mantel. De kroonsteentjes worden gebruikt bij ‘tijdelijke’ verbindingen, zoals de aansluiting van vaste lampen. Kroonsteentjes mag u niet gebruiken in lasdozen. Ook mogen kroonsteentjes nooit gebruikt worden om verbindingen te maken in losliggende snoeren. Deze moeten altijd uit één stuk bestaan. Gebruik een verlengsnoer als de losliggende snoeren te kort zijn of vervang de hele draad.