Drinkwaterleidingsystemen zijn vaak van koper. Dat waterleidingen met tinsoldeer worden geïnstalleerd, heeft voor u als doe-het-zelver grote voordelen. Andere soldeermaterialen vereisen veel hogere temperaturen en daarmee professioneler gereedschap. Verder is zacht solderen van koperen leidingen tamelijk eenvoudig, zoals u zult zien.

Als u bijvoorbeeld een aparte wateraansluiting nodig heeft voor een extra wasmachine, dan kunt u een nieuwe leiding -middels een soldeerkoppeling – aansluiten op een bestaande leiding. Daarvoor zijn er verloopstukken in alle gangbare maten en voor elke gewenste verandering van richting.

Stap 1
In de regel zult u een stuk pijp moeten afkorten voordat u het vastsoldeert. Met een pijpsnijder lukt dat loodrecht en zonder de buis te beschadigen. Met een metaalzaag gaat het niet zo snel en vooral niet zo netjes.

Stap 2
Vaak zit op de pijpsnijder een ontbramer, waarmee de scherpe braam van de binnenrand wordt verwijderd. Houdt u de pijp op z’n kop, dan valt het vijlsel eruit. Nu worden vet- en vuilresten nog verwijderd met een schuurdoekje.

Stap 3
Breng nu rondom het einde van de pijp gelijkmatig wat soldeervet of -pasta aan. Let erop dat het middel is toegestaan voor drinkwaterleidingen. Duw de fitting met een lichte draaibeweging tot de aanslag op het einde van de buis.

Stap 4
Ook de minder dure soldeerappara-ten zijn tegenwoordig vaak met een piëzo-ontsteking uitgerust. De vlam stelt u zo in dat de binnenste vlamkegel goed zichtbaar is. Dan heeft de vlam de juiste temperatuur.

Stap 5
Verhit nu de soldeerplek door de vlam gelijkmatig over de plek heen en weer te bewegen. Wanneer het vloei-middel begint te verdampen, is dat voor u het teken dat de soldeerplek heet genoeg is.

Tip: Laat het vloeimiddei niet verbranden. De soldeerplek wordt dan ongelijkmatig en poreus.

Stap 6
Zet de bout nu aan de kant en houd de tinsoldeer tegen de groef, tot een gesloten ring van soldeer rond de groef zichtbaar wordt. Dat gaat heel snel.

Met een kort sissen verdeelt de soldeer zich in en rond de groef, vult hem op en zorgt voor een dichte verbinding.

Stap 7
Met een natte lap verwijdert u tot slot de resten soldeer en vloeimiddei van het afgekoelde werkstuk. Als rond de verbinding het zilverachtige oppervlak van de soldeer zichtbaar is en er een kleine soldeerdruppel onder hangt, dan is de fitting vakkundig gesoldeerd.

Gereedschappen

Materialen