Voor extra veiligheid bij uw thuis, kunt u ervoor kiezen om dievenklauwen in deur en raam monteren. Deze zijn in het bijzonder aan te raden als u een naar buiten scharnierende deur met penscharnieren heeft. Plaats de klauwen 5 a 10 cm onder de scharnieren. Bij deuren moet u altijd drie dievenklauwen plaatsen. Bij naar buiten draaiende ramen is het aan te raden om twee dievenklauwen te monteren.In de klus laten wij u zien hoe u een dievenklauw in een deur monteert, het principe is het zelfde bij een raam. Veel succes…

Stap 1
Teken op de deur de plaats af waar de dievenklauw moet komen. Teken het punt af midden op de kopse kant van de deur op de juiste hoogte.

Stap 2
Boor op de aangegeven plaats een gat van 10 mm breed en 3,5 cm diep. Met een stukje schilderstape op de boor voorkomt u dat u te diep boort.

Stap 3
Sla de pen met een kunststof hamer in het gat. De kant met de groeven slaat u in het hout. Sla de pen zover dat de laatste groef net in het hout verdwijnt. De pen moet nog 17 mm uitsteken.

Stap 4
Bepaal waar de bus van de dievenklauw moet komen door de deur voorzichtig dicht te doen. De plaats van de afdruk geeft aan waar het te boren gat komt. In de bijgeleverde handleiding kunt u precies zien op welke plaats in de afdruk u moet gaan boren. Boor nu met de 17mm-boor een gat van ongeveer 2 cm diep in het kozijn. Om niet te diep te boren, kunt u de boor afplakken met een stukje schilderstape.

Stap 5
Steek de bus met de versmalde kant in het gat en sla hem vast met de kunststof hamer. De bus moet helemaal in het kozijn verdwijnen.

Gereedschappen

Materialen