Steenstrippen zijn uitsluitend geschikt voor binnengebruik. Hun verschijningsvorm is qua lengte en hoogte gelijk aan baksteen, maar ze zijn slechts 20 tot 30 mm dik. U kunt ze dus niet ‘metselen’. Steenstrippen zijn bedoeld om tegen een reeds bestaande muur te worden geplakt en gevoegd, om daarmee de indruk te wekken van een ambachtelijk vervaardigde muur in schoon metselwerk.

steenstrippen

Steenstrippen wand maken
Het maken van een fraaie wand in ‘schoon metselwerk’ is, dankzij de handige steenstrippen die in allerlei soorten verkrijgbaar zijn, geen ‘metselwerk’ meer. De strippen zijn vrij dun (tot hoogstens enkele centimeters dik) en ze kunnen regelrecht op een in goede staat verkerende muur, of op een ondergrond van bijv. gipsplaat worden gelijmd. Dit materiaal kan dan het best worden behandeld met een voorstrijkmiddel, om een goede hechting van de lijm te verzekeren.

Sla aan de onderkant van de wand een over de hele breedte doorlopende houten lat (mooi recht) die u met het waterpas precies horizontaal stelt. Breng die lat op zodanige hoogte aan dat er later nog één of twee rijen strippen kunnen worden aangebracht. Sla de spijkers waarmee u de lat bevestigt niet helemaal in, zodat u hem straks weer gemakkelijk kunt verwijderen.

Voor het lijmen van de steenstrippen gebruikt u bouwlijm, een poedervormige op basis van cement en met toevoeging van kunsthars samengestelde droge lijm die u met water aanmaakt tot een stijve brij. Breng die met een grofgetande kitstrijker (in niet te grote gedeelten tegelijk) op de muur aan. Leg de eerste rij strippen op de hulplat en houd daarbij voegen van 1 cm breed aan. Leg nu op die eerste rij een rechte houten lat, 1 cm dik, die als voegafstand hulpmiddel dient. Denk eraan dat de lat niet tegen de wand gedrukt mag worden, anders wordt hij ook vastgelijmd. En hij moet zó breed zijn dat hij iets buiten het strippen oppervlak uitsteekt zodat u hem straks weer gemakkelijk kunt weghalen. Zorg ervoor dat u minstens tien van die latten bij de hand hebt.

Breng de steenstrippen liefst in het eenvoudige halfsteensverband aan (de verticale voeg tussen twee strippen telkens in het midden van de boven- en onderliggende strippen). Als u zo een rij of tien hebt gelijmd, kunt u van onderaf telkens een lat (voorzichtig) verwijderen en voor de elfde rij gebruiken, de tweede voor de twaalfde enz.

Als de hele wand klaar is, verwijdert u de hulplat en brengt u de onderste rij (en) steenstrippen aan.