In vele streken van ons land worden wij geconfronteerd met water waarin calcium- en magnesiumoxyde aanwezig is. Door de snelle stijging van het waterverbruik per hoofd van de bevolking zal ook steeds meer water geleverd worden waarin beide oxyden aanwezig zijn omdat de voorraad zacht water, b.v. uit de duinen, niet meer toereikend is. De hardheid van het water wordt aangegeven in graden duitse hardheid, afgekort dH.

1° dH wil zeggen dat in één kubieke meter water 10 gram calciumoxyde (kalk) of 7,15 gram magnesiumoxyde (magnesia) aanwezig is of een overeenkomstige hoeveelheid van beide. Het waterleidingbedrijf in elke streek geeft op verzoek de hardheid van het water op. Onderstaande tabel laat zien hoe de hardheid onderverdeeld wordt.

  • 1-4° dH — zeer zacht water
  • 4-8° dH — zacht water
  • 8-12° dH — middelhard water
  • 12-30° dH — hardwater

Hoe harder het water is, des te meer zeepmiddelen zullen toegepast moeten worden om kalk en magnesia te binden. Voorts vindt ketelsteen afzetting plaats in pannen, warmwaterbereiders en wasmachines. Er is apparatuur in de handel waarmee men het water kan ontharden en de toepassing hiervan neemt steeds toe.

Een waterontharder bestaat uit twee delen, te weten de ionenwisselaar en de zout voorraadtank. De ionenwisselaar is meestal gevuld met een kunsthars die de eigenschap heeft de kalk- en magnesiumverbindingen op te nemen. Zodra verzadiging optreedt moet de ontharder geregenereerd worden, d.w.z. de inhoud wordt gespoeld door een oplossing van keukenzout, welke daarna door het riool wordt weggespoeld.

Waterontharder

Waterontharders zijn leverbaar in verschillende capaciteiten, aangepast aan het waterverbruik in de woning of het bedrijf. De eenvoudigste uitvoering moet met de hand geregeneerd worden, wat een tijd van 2 tot 3 kwartier in beslag neemt en gedurende welke tijd geen onthard water kan worden afgenomen. De betere uitvoeringen zijn voorzien van automatische regeneratie d.m.v. een tijdklok. De regeneratie geschiedt dan ’s nachts als er geen water afname is.

Ook is het mogelijk de ontharder te voorzien van een actief koolfilter om chloor uit het water te verwijderen. Inlichtingen over toepassing van waterontharders worden verstrekt door de waterbedrijven en de waterfitters.