Een lijmkam is een spatel met zaagvormige of getande randen waarmee u lijm gelijkmatig kunt aanbrengen en uitsmeren, bijvoorbeeld op een vloer of muur. U kunt kiezen uit verschillende tandingen. Als u veel lijm op de vloer of muur wilt aanbrengen, moet u een kam met een grove tanding kiezen. Soms levert de fabrikant een geschikte kam bij de lijm.

Lijmkam

Tandhoogte lijmkam

Als vuistregel voor het bepalen van de tandhoogte die een lijmkam moet hebben kan er vanuit worden gegaan dat deze afhankelijk is van de langste zijde van de tegels. Bij een langste zijde van maximaal 5 cm dient de tandhoogte van de kam 3 mm te zijn. Bij tegels met een langste zijde van 6-10 cm dienen de kam tanden 4 mm te zijn, bij 11-20 cm 6 mm en bij 20 cm en meer 8 mm. Wordt een lijmkam gebruikt met vertandingen groter dan 4 mm, dan moeten tegels niet alleen in de lijm worden gedrukt maar ook worden aangeklopt.