Een buigtang is een kleine tang voor het buigen van draad en dunne metaalplaat. De bek kan plat of kegelvormig-rond zijn; laatstgenoemd type wordt vooral gebruikt voor het buigen van bijv. installatiedraad, dik staaldraad e.d. Hoe verder het draad in de bek wordt geschoven, hoe groter de ronding wordt, dankzij de kegelvorm van de bek.