Een metselkoord is een stevig dun touw dat tussen de metsel profielen wordt gespannen als controlemiddel op een zuiver horizontaal verloop van de steenlagen. Voor elke laag wordt het metselkoord een steensdikte plus voegdikte hoger gesteld. De bovenkant van de stenen wordt gelijk met het koord aangebracht. Er zijn speciale metselkoorden in de handel verkrijgbaar, voorzien van houten klosjes voor de bevestiging, maar gewoon [dun] paktouw kan er even goed voor dienen. Vanzelfsprekend moet het koord zuiver horizontaal worden gespannen, hetgeen het best kan worden gecontroleerd met een lijnwaterpas.

Metselkoord

Tip: Plaats aan weerskanten van de plek waar u gaat metselen twee latten. Op die latten geeft u met behulp van een duimstok de dikte van de stenen inclusief de voegbreedte aan. Daarna spant u het koord tussen de latten. Bij iedere nieuwe rij verplaatst u het koord naar boven. Op die manier kunt u netjes langs het koord metselen, zodat u een rechte muur krijgt.