Een booromslag is een met de hand bediend boorgereedschap, vrijwel uitsluitend voor het boren in hout bestemd. Het booromslag heeft de vorm van een krukas. Aan het ene uiteinde zit de knop, waarmee (door de hand of door de schouder) druk op de boor wordt uitgeoefend. Aan het andere uiteinde bevindt zich de boorhouder (of boorkop) waarin boren kunnen worden ingespannen. In principe is het booromslag bestemd voor boren met een vierzijdig afgeplatte kolf (uiteinde van de boor), hoewel in de duurdere types ook wel boren met cilindrische (ronde) kolf kunnen worden gebruikt, althans van niet te kleine diameter.

Booromslag

In de boorhouder bevinden zich de bekken (bestaande uit 2, 3 of 4 ‘klauwen’) die de ingespannen boor inklemmen.

Een belangrijk kwaliteitsverschil is de aanwezigheid van een ratel-mechanisme, dat het mogelijk maakt om het booromslag linksom te bewegen zonder dat de boorhouder en dus de boor daarbij een draaiende beweging maakt.