Een priem is een puntig gereedschap om gaatjes te prikken in hout e.d., bijv. om een houvast te geven aan (vooral kleine) schroeven. Er zijn verschillende afmetingen; de grotere types hebben vaak een driehoekige of vierkante vorm, uitlopend in een spitse punt, waarmee gaten ook kunnen worden ‘geruimd’, dus groter gemaakt.

Priem

In principe moet niet met een hamer op het handvat van de priem geslagen worden; de priem moet met heen en weer gaande draaiende bewegingen met de hand bediend worden. Te zware belasting kan ook de punt doen buigen of afbreken. Zo nodig kan die punt op een slijpmachine worden aangescherpt. De priem is een veelzijdig bruikbaar gereedschap dat ook in een eenvoudige basisuitrusting thuis hoort.