Klus-info.nl

Home » Klussen » Gereedschap » Zagen met de decoupeerzaag

Zagen met de decoupeerzaag

Zagen met de decoupeerzaag, een elektrische decoupeerzaag zaagt in de opwaartse beweging, de mooiste zaagrand krijgt u dus aan de onderkant. Als u een dunne plaat zaagt, die maar aan een kant afgewerkt is, zoals gelamineerd hardboard, kunt u die het beste vanaf de onderkant zagen. Als u dikke platen zaagt, zoals gelamineerde aanrechtbladen, kan de onderkant van het blad afbuigen, het is dus beter om aan de mooie kant te zagen, met een speciaal laminaatzaagje dat zaagt in de neerwaartse beweging. Om splinteren tegen te gaan kunt u de zaaglijn insnijden en er afplakband langs plakken.

Zagen met de decoupeerzaag

Rechte sneden zagen
Om rechte zaagsneden te maken met een elektrische decoupeerzaag moet u een soort geleider hebben. Sommige decoupeerzagen hebben een metalen zaagsnedegeleider als hulpstuk, waarmee u een vaste afstand kunt houden met de buitenrand, als de afstand beperkt is. Met een rechte lat, geklemd of gespijkerd op de plaat, hebt u een betere geleiding.

Een hoek zagen
Hoe u een hoek aanpakt hangt af van de vorm ervan. Als u een ingewikkelde vorm uit wilt zagen, werkt u ook volgens deze principes.

Vloeiende bochten zagen: Leid de decoupeerzaag rustig en zonder te forceren of ertegen te duwen, over de gebogen zaaglijn, die u op de plaat afgetekend hebt.

Scherpe binnenhoeken zagen: Werk langzamer en kijk goed als u bij de hoek komt. Maak een vloeiende bocht op elke hoek. Haal het uitgezaagde stuk weg en zaag vanuit de twee verschillende richtingen naar het hoekpunt toe.

Scherpe buitenhoeken zagen: Zaag waar mogelijk in beide richtingen tot voorbij de hoek, zodat u een scherpe punt krijgt. Als u probeert precies op de hoek te stoppen, resulteert dat meestal in splinters.

Zagen met de decoupeerzaag

Gaten zagen
De eenvoudigste manier om een groot gat in een paneel of in een werkblad te maken is om in het gedeelte dat uitgezaagd moet worden een begingat te boren, waarin u het zaagje van de decoupeerzaag kunt steken. Ondersteun het uit te zagen gedeelte door er een paar latten onder te leggen, zodat het niet gaat splinteren. Houd nooit uw hand tegen de onderkant terwijl u zaagt.

Het gat uitzagen: Boor eerst een begingat, zet een grote houtboor in de boormachine en boor een groot gat in het uit te zagen gedeelte in de buurt van de zaaglijn. Ondersteun het blad goed voordat u begint te zagen. Steek het zaagje in het begingat en stuur de decoupeerzaag naar de zaaglijn toe. Volg de zaaglijn, wijk daar alleen van af om een vloeiende bocht te maken bij elke hoek en haal het uitgezaagde stuk weg. Ga terug en zaag de haakse hoeken uit en schuur dan enigszins ruwe randen glad.

Veiligheid

 • Draag veiligheids handschoenen, bril en oordoppen.
 • Draag geen losse kleding die verward kan raken in het zaagje en bind lang haar op.
 • Leg het snoer over uw schouder.
 • Gebruik altijd een scherp zaagje; gooi een zaagje weg als het bot wordt.
 • Haal de stekker uit de contactdoos voordat u een zaagje verwisselt.
 • Blijf met uw handen uit de buurt van het zaagje.
 • Gebruik de decoupeerzaag nooit buiten als het regent.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt als u werkt.
 • Begin een zaagsnede langzaam en voorzichtig zodat het zaagje niet terugstoot als het het materiaal raakt.
 • Forceer het zaagblad niet; laat het zelf zijn weg banen door het materiaal.
 • Zet het te zagen voorwerp stevig op een werkbank of in klemmen vast. Hele dunne platen hout of metaal kunnen op en neer bewegen en zijn dan moeilijk goed recht te zagen.

Aanbevolen berichten