Klus-info.nl

Home » Klussen » Materialen » Metselen, soorten steen

Metselen, soorten steen

Metselen, soorten steen. Voor elke soort muur of zelfs onderdeel hiervan kan een bepaalde steensoort worden gebruikt. Metselsteen wordt onderverdeeld in: baksteen, betonsteen, gasbeton, kalkzandsteen, lichte bouwsteen.

Metselen, soorten steen

Baksteen
De meest bekende en in het zicht blijvende steen is de baksteen, vervaardigd uit klei en in de oven gebakken. De steen onderscheidt zich door de samenstelling en het vorm- en bakproces in uiterlijk en eigenschappen. Naarmate de baktemperatuur hoger wordt, is de steen harder. De zachtste steen heet ‘rood’ en in oplopende kwaliteit volgen boerengrauw, hardgrauw, gevelklinker, trasraamklinker en kelderklinker.

Handvormsteen vertoont grillige groeven, die de gevel een levendig aanzien geven. Vormbaksteen ontleent de naam aan de vorm bakpers, vrij strak met bezande vlakken. Strengperssteen is kantig en vaak voorzien van perforaties.

Enkele afmetingen (formaten) zijn: het waalformaat 20,8-22 x 10,1-10,7 x 5,2-6,5 cm, ook de vechtvorm heeft deze afmetingen. Dit formaat is het meest gebruikte. De rijnvorm is 17,5-18,7 x 8,4-9 x 4,4-4,8 cm en lilliput 16 x 7,5 x 3,5 cm.

Overige steensoorten
Betonsteen is een metselsteen van ongewapend beton in diverse formaten. Soms is het blok voorzien van uitsparingen om het gewicht te verminderen. De steen wordt voor zowel binnen als buiten gebruikt, ook als schoonmetselwerk, waarvoor bewerkte decoratieve stenen in de handel zijn.

Blokken en platen van gasbeton worden vervaardigd van cement, kalk en siliciumhoudend zand. Deze grondstoffen worden gemengd met water en aluminiumpoe-der. Het mengsel ondergaat een rijzingsproces, waarbij zich gas ontwikkelt dat tot celvorming leidt. De blokken worden vooral gebruikt voor isolerende binnenspouwmuren, maar ook voor massieve gevels, mits voorzien van een waterkerende afwerklaag.

Kalkzandsteen wordt vervaardigd uit kalk en zand, waaruit de diverse formaten geperst worden. Evenals bij baksteen is waalformaat – ook in kleur – veel voorkomend, het wordt vooral voor binnenspouw- en binnenmuren gebruikt. De gekleurde of anders bewerkte steen is geschikt voor gevels. Bekend is de ankerloze spouwmuur (15-2-15 cm) van kalkzandsteen voor geluidsisolatie tussen twee woningen. Lichte bouwsteen is een meestal poreuze steen, die voor niet-dragende muren wordt gebruikt.

Aanbevolen berichten