Klus-info.nl

Home » Klussen » Tuin » Structuurverbetering bodem

Structuurverbetering bodem

Structuurverbetering bodem is te verkrijgen, door deze flink om te spitten. Nu is het natuurlijk zo, dat spitwerk door een flinke regenbui al vrij snel te niet wordt gedaan, omdat de grond dan weer inzakt.

Bijkomend voordeel van het spitten is, dat het bodemleven er positief op reageert. Dat heeft twee gevolgen: de structuur wordt voor langere tijd verbeterd. De gegraven gangenstelsels voorzien de grond van meer zuurstof. Daarnaast bemesten de dieren de grond met hun uitwerpselen. Uw planten zullen beter groeien.

Tenslotte biedt het spitten u de mogelijkheid om de grond goed schoon te maken. U haalt er allerhande ongewenste materialen mee boven de grond.

Let er tijdens het spitten op, dat u alleen de bovenste, donkere laag omspit en de lichtere onderlaag ongemoeid laat. Deze is veel minder vruchtbaar.

Ontzie uw rug. Zet de schop (spade) met het blad onder een hoek van 45° in de grond en houd uw rug recht terwijl u de grond omschept.

Structuurverbetering bodem