Klus-info.nl

Home » Klussen » Tuin » Grindpad aanleggen

Grindpad aanleggen

Als uw tuin een ongedwongen karakter heeft, kunt in plaats van een tamelijk strak pad van klinkers er beter voor kiezen een grindpad aan te leggen. U kunt een grindpad aanleggen in elke vorm die u wenst en hem zo precies aan de vormen in uw tuin aanpassen. Daarnaast is grind relatief goedkoop.. Bijkomend voordeel is, dat inbrekers uw huis liever niet over een grindpad benaderen. Een belangrijk nadeel van grind is, dat het los in het pad ligt, en dus gemakkelijk in gras en perken terechtkomt. Het is daarom zaak de steentjes goed op te sluiten. In het stappenplan van deze klus gebeurt dat met behulp van betonbandjes, maar er zijn tal van randmaterialen verkrijgbaar.

Stap 1
Zet de omtrek van het pad af met behulp van piketten en touw.

Grindpad aanleggen 1

Stap 2
Nu het zandbed is aangebracht, gaat u eerst voor de opsluiting van het terras zorgen. In dit geval worden daarvoor betonbandjes gebruikt. Graaf een geul rondom het toekomstige pad. De geul moet diep genoeg zijn om het randmateriaal te bevatten.

Grindpad aanleggen 2

Stap 3
Gebruik de waterpas om de betondbandjes stellen.

Grindpad aanleggen 3

Stap 4
Druk de ondergrond tussen de betonbandjes goed aan met de trilplaat of de wals.

Grindpad aanleggen 4

Stap 5
Gebruik een plank om de ondergrond te vlak te reien. Controleer met de waterpas of de ondergrond vlak ligt en voeg waar nodig zand toe.

Grindpad aanleggen 5

Stap 6
Als de ondergrond waterpas is, brengt u een laag anti-worteldoek aan.

Grindpad aanleggen 6

Stap 7
Op het anti-worteldoek brengt u nu het grind aan. Doe dit niet te dik om het grindpad gemakkelijk begaanbaar te houden. Een dikke laag fijn grind is meestal moeilijk te belopen. Heeft u een grovere grindsoort aangeschaft, breng dan eerst een onderlaag van fijn grind aan. Daarop komt dan het grove grind.

Grindpad aanleggen 7

Stap 8
Zorg er met de hark voor, dat er lichte glooiingen in het pad ontstaan. Dan wordt water beter afgevoerd.

Grindpad aanleggen 8

Gereedschappen

Materialen