Klus-info.nl
Stucwerk
off

Stucwerk

Onder stucwerk wordt verstaan het in dunne lagen bepleisteren van muren, wanden, plafonds en andere constructies. Het resultaat geeft niet alleen een vlakke ondergrond of een...
Metselen, rollagen en bogen
off

Metselen, rollagen en bogen

Metselen, rollagen en bogen, er zijn nogal wat soorten, maar voor allemaal geldt dat de muuropening altijd een x-aantal stenen en voegen plus één extra voeg telt. De...
Fundering op ‘staal’ d.m.v. beton
off

Fundering op ‘staal’ d.m.v. beton

Fundering op ‘staal’ d.m.v. beton, is gemakkelijker dan metselen, het bespaart stenen en tijd door een betonnen funderingsstrook te storten. Deze kan bestaan uit gewoon beton,...
Fundering op staal d.m.v. metselwerk maken
off

Fundering op ‘staal’ d.m.v. metselwerk

De fundering op ‘staal’ d.m.v. metselwerk is het vanouds in ons land bekendste manier van funderen. Om de muurbelasting over een grotere breedte te spreiden, alsmede in...
Funderingen
off

Funderingen

De funderingen of het fundament van een bouwwerk is de constructie, die het eigen gewicht van het bouwwerk en de daarop werkende krachten, zoals de nuttige belasting, de...
Steensmuur
off

Steensmuur

De naam zegt het al, dit type muur is net zo dik als de strek van de steen lang is. Elke steensmuur bestaat altijd uit strekken of patijtse lagen gecombineerd met koppenlagen....
Halfsteensmuur
off

Halfsteensmuur

Een halfsteensmuur bestaat niet, zoals u misschien denkt, uit halve stenen, maar heet zo omdat de muur een dikte heeft van een halve steenlengte. De naam van dit type muur...
Klampmuur
off

Klampmuur

Typerend voor een klampmuur is dat de stenen niet zoals gebruikelijk op hun platte kant worden gemetseld, maar op hun strek. Een klampmuur is door zijn geringe dikte nogal...
Metselen, het voegen van metselwerk
off

Metselen, het voegen van metselwerk

Metselen, het voegen van metselwerk, begint eigenlijk al direct na het metselen. De lint- en stoot-voegen van het verse metselwerk moeten ongeveer 1½ cm diep worden...