Klus-info.nl

Home » Klussen » Muren & wanden » Cementraam of trasraam

Cementraam of trasraam

Een cementraam of trasraam is een vochtwerend muurgedeelte van tenminste 10 lagen hoog (ca. 60 cm) in sterke mortel met klinkers als stenen onder in de muur (vlak boven het fundament) gemetseld.

Cementraam of trasraam

Metselstenen die in contact komen met vochtige grond zullen het vocht opzuigen op de wijze waarop vloeipapier inkt opneemt; een verschijnsel dat bekend staat als ‘opstijgend’ vocht. Om dit te voorkomen wordt er een vochtwerend muurgedeelte (cementraam of trasraam geheten) gemetseld. Dit is in ons land een algemeen, in elke bouwverordening opgenomen, voorschrift (dat merkwaardigerwijze in het buitenland weinig bekendheid geniet). Van de 60 cm komt ongeveer 20 cm onder het maaiveld en 40 cm boven het maaiveld te liggen.

Cementraam of trasraam

Door dat harder gebakken klinkers in afmeting kunnen verschillen van de stenen in de erboven komende muur, kan het stootvoegen patroon verstoord worden, daarvoor wordt op het trasraam veelal een halfsteens rollaag gemetseld.

Bij het bouwen van huizen dient een loodslab, of tenminste een strook asfalt-bitumen (bijvoorbeeld Lodorite) te worden gebruikt op alle plaatsen waar het vlak van de buitenmuur wordt onderbroken voor deur- of raamopeningen. Op lateien, op bovendorpels, en tegen stijlen moet een tochten vochtwerende barrière worden aangebracht. Op plaatsen waar zich kieren bevinden, bijvoorbeeld tussen de spouwmuren en de zijkanten van deuren of ramen, dient men indringen van regen te voorkomen.

Aanbevolen berichten