Klus-info.nl

Home » Klussen » Gereedschap » Sleutelgatzaag

Sleutelgatzaag

Een sleutelgatzaag is een op een verkleinde uitvoering van de schrobzaag lijkend zaagje, waarmee vanuit een gaatje van geringe diameter een grotere opening kan worden gemaakt. De naam van dit gereedschap duidt op zijn oorspronkelijke toepassing; het komt echter ook in diverse andere situaties goed te pas.

Sleutelgatzaag

U kunt hem tevens gebruiken om in uw huisdeur openingen te zagen voor de brievenbus of een of ander klein raampje. Bij het uitzagen van de opening voor een brievenbus of een dergelijke rechthoekige opening, gaat het erom de sleutelgatzaag zo min mogelijk te gebruiken, gezien de beperkingen ervan.

Begin met vier gaten te boren, één in elke hoek van het stuk dat moet worden uitgezaagd.

Zaag vervolgens de verticale zijkanten, van boven naar beneden, uit met de sleutelgatzaag.

Begin tenslotte de zaagsneden aan onder en bovenzijde met de sleutelgatzaag, maar maak ze af met de handzaag, zodra de zaag sneden lang genoeg zijn; de handzaag is gemakkelijker onder controle te houden dan de sleutelgatzaag, zelfs als deze horizontaal wordt gebruikt.

Meestal wordt de sleutelgatzaag geleverd in de vorm van een losse handgreep, waarop ringen kunnen worden gezet. Een sleutelgatzaagblad kan ook op een aantal vakmessen (met verwisselbare bladen) worden aangebracht.

Aanbevolen berichten