Klus-info.nl

Home » Klussen » Gereedschap » Lijnwaterpas

Lijnwaterpas

Een lijnwaterpas is een waterpas dat aan beide uiteinden is voorzien van een haakje, waarmee het aan een strak gespannen lijn kan worden opgehangen. Het dient om zuiver horizontale lijnen uit te zetten of te controleren over grote afstanden, die met een gewoon waterpas niet of niet voldoende nauwkeurig kunnen worden bepaald.

Lijnwaterpas

Een toepassings voorbeeld is het uitlijnen van de hoogte van palen voor een tuinafscheiding. Wanneer de beide buitenste palen zijn geplaatst en door eenvoudige meting ongeveer op gelijke hoogte zijn gesteld, spant men over de koppen van beide palen een touwtje; dit moet volkomen strak worden gespannen. Dan hangt men in het midden daarvan het lijnwaterpas. De libel van het waterpas geeft aan of de lijn horizontaal is. De palen ertussen kunnen nu langs het gespannen touw op de juiste hoogte worden gesteld.

Zo zijn er talrijke andere toepassingen van het lijnwaterpas. Het bezit ervan maakt het aanschaffen van een zeer lang (en kostbaar) stelwaterpas overbodig.

Aanbevolen berichten