Klus-info.nl

Home » Klussen » Gereedschap » Kruishout

Kruishout

Een kruishout is een afteken gereedschap, bestaande uit een ‘blok’ en een ‘been’, die door middel van een wig, een vleugelmoer of een stelschroef in een bepaalde stand onbeweeglijk ten opzichte van elkaar kunnen worden vastgeklemd. Dicht bij het uiteinde van het been is een scherpe stalen kraspunt aangebracht. Door het blok langs een werkstuk te schuiven, tekent de kraspunt een kraslijn af.

Kruishout

Het kruishout wordt vooral gebruikt in de houtbewerking, o.a. voor het aftekenen van evenwijdig aan de kant van het materiaal lopende lijnen, of de lijnen voor een pen-en-gat verbinding. Er bestaan ook geheel uit staal vervaardigde uitvoeringen; die heten dan kruisstaal. De moderne kunststof types zijn echter bij gebrek aan een geschikte andere naam, kruishout blijven heten. Behalve het hierboven beschreven enkele kruishout zijn er ook zgn. dubbele kruishouten. Deze hebben twee, in de lengte ten opzichte van elkaar verschuifbare benen, elk voorzien van een kraspunt. Daarmee kunnen dus twee kraslijnen tegelijkertijd worden gemaakt; dat is vooral handig bij het aftekenen van gaten, pennen, groeven e.d. Het is zaak om het kruishout vooraf zeer nauwkeurig in te stellen, De types met een maatverdeling op het been (c.q. de benen) zijn daarbij het eenvoudigst te hanteren. Maak echter na het instellen altijd eerst een proef aftekening op een stukje afvalhout van dezelfde afmetingen als het materiaal dat bewerkt moet worden.

Aanbevolen berichten