Klus-info.nl

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Klus-info ten aanzien van de website www.klus-info.nl u op het vogende:

De informatie op, en overige inhoud van de klus-info-website wordt de bezoeker van de website uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

De door klus-info op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en klus-info besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de klus-info-website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

De klus-info-website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van klus-info en worden de klus-info-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Klus-info kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Klus-info behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, de website te wijzigen op elk gewenst moment.

Hoewel klus-info alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is klus-info niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

KLUSIDEE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de KLUSIDEE-website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de KLUSIDEE-website beschikbare informatie. KLUSIDEE aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de KLUSIDEE-website.